Blir du missnöjd med ett beslut från försäkringskassan så stressa inte, du kan överklaga beslutet! Det är din rätt att överklaga myndighetsbeslut som du är missnöjd med.

Ansöka ersättning från försäkringskassan

Ibland hamnar man i situationen att man inte kan arbeta på samma sätt som tidigare vilket kan leda till förlorad inkomst från sitt jobb. Det finns dock vägar att gå för att underlätta under en sådan situation. Hamnar du i denna situation kan du i första hand vända dig till försäkringskassan och ansöka om ersättning. Ersättningen kan gälla för saker som:

  • Om du blir förälder
  • Om du blir sjuk
  • Om du blir skadad
  • Om du blir arbetslös

Försäkringskassan kommer få in din ansökan och sedan ta ett beslut utifrån din ansökan. Beslutet från försäkringskassan tas utifrån din ansökan och enligt dem, den rätt till ersättning du har enligt socialförsäkringslagen. Trots att alla ansökningar gås igenom individuellt och ska behandlas objektivt, kan misstag begås. Av denna anledning finns det vägar att gå för dig som är missnöjd med försäkringskassans beslut. Ibland händer det att försäkringskassan fattar ett beslut som inte är enligt dina önskemål, och då kan du överklaga försäkringskassans beslut.

Hur man överklagar försäkringskassan

Tyvärr är det många som är missnöjda med beslutet från försäkringskassan och inte vet hur de ska gå tillväga. Genom att använda Främsta överklaga försäkringskassan kan du få hjälp att formulera dig till försäkringskassan för att få fram dina klagomål och tankar kring beslutet, om du är missnöjd med deras beslut. De hjälper dig med hur du ska tänka och formulera dig samt eventuell juridisk hjälp om det kan komma att bli aktuellt. De finns tillgängliga för att hjälpa dig så du får bidragen eller ersättningen du ska få enligt lagen. De ser över ditt unika fall och ser om det finns möjlighet att få igenom din överklagan hos försäkringskassan.