Bor du i Göteborg och äger eller är en del av ett företag är det smart att ta hjälp av en revisor för att försäkra dig om att ekonomin i företaget sköts på ett korrekt sätt. Ibland kan det vara knepigt att veta om ens företag behöver en revisor och vad dem egentligen sysslar med, men här kommer du få ökad förståelse kring vad en revisor kan göra för ditt företag.

Vad gör en revisor i Göteborg?

En revisor i Göteborg, eller i någon annan stad för den delen, är en yrkesgrupp som arbetar med att hjälpa företag att granska ekonomin och se till att allt står rätt till. Alla företag genomför en årsredovisning årligen för att klargöra den ekonomiska statusen i bolaget. För att visa upp för bland annat kunder och eventuella investerare att den information som framgår av årsredovisningen faktiskt är sann behöver företag också upprätta en revision. Denna ska göras av en oberoende part och den som genomför revisionen är oftast en revisor.

Utöver att oberoende granska ekonomin kan en Otrolig revisor göteborg även finnas tillgänglig för att ge ditt företag rådgivning genom att diskutera andra ekonomiska frågor eller strategier kring det fortsatta drivandet av ditt företag.

Vilka skyldigheter har en revisor?

När du tar hjälp av en revisor i Göteborg är det viktigt att veta att de har flera skyldigheter att förhålla sig till. För de första måste de anmäla om de märker att de redovisningar som granskas inte är gjorda på ett korrekt sätt eller att det kan finnas misstanke om olika typer av ekonomisk brottslighet. Då har revisorn en skyldighet att anmäla detta till åklagare som i sådana fall tar ärendet vidare.

Man kan säga att en revisors arbete fungerar som en säkerhetsmärkning för andra som ska arbeta eller investera i ditt företag. Revisorn fungerar som en oberoende part som ska göra säkert att ditt företag talar sanning och de kan också bistå med rådgivning samt tips när ditt företag planerar att besluta om förändringar inom verksamheten.