Så kommer då det år när man måste ta tag i den där fasadmålningen, leta reda på färger och planera arbetet. Ska huset få ny kulör kanske den gamla färgen måste skrapas bort, men oavsett måste ytorna rengöras. Får många husägare med flera våningar blir det även aktuellt att införskaffa byggnadsställningar. Det är inte heller lätt att komma åt överallt och det kan vara minst sagt lurig att genomföra projektet på ensam hand. Med fasadmålning Stockholm får du ett fast pris och kan få arbetet med ROT-avdrag och slipper tänka på allt som hör målningsarbetet till. Frågan är om det lönar sig eller ens är möjligt att måla på egen hand och vad en fasadmålning i Stockholm kan medföra för bekymmer, om det inte planeras in korrekt.

Oftast behöver man inte skrapa bort gammal färg om huset ska få nytt utseende, det räcker att ta bort det som sitter löst. Viktigt att hålla sig till samma färgtyper, exempelvis slamfärg bör bara målas över med en annan slamfärg och så vidare.

Det tar alltid längre tid att måla än man planerar, och det vanligaste problemet många stöter på är att tiden inte räcker till. Frågan man bör ställa sig är alltså om du ens hinner måla huset på egen hand. Finns tiden bör du också planera så att det hinns med innan midsommar då fuktigheten ökar. En färghandlare kan hjälpa till på plats att ta reda på vilken färgtyp som varit på väggarna om man inte vet det själv. Krävs byggnadsställningar kan det vara långa väntetider innan det finns passande lediga som kan köras ut till dig. Det är med andra ord en hel del som ska planeras innan målningsarbetet ens börjat. Utgår man även att från att vänner eller bekanta kan hjälpa till, är det bra att undersöka så de är lediga och inte uppbokade vid tidpunkten för måleriarbetet.