I de flesta byggnader är det obligatoriskt att kontrollera ventialtionssystemet av en certifierad kontrollant. . Anledningen till att det är så viktigt är att ett undermåligt inomhusklimat ska kunna upptäckas i tid. Det är byggnadens ägare som är ansvarig att det utförs och i många fall betyder det bostadsrättsföreningen. Kontorollen som förkortas OVK har varit ett krav sedan 1991.

När man utför en OVK kontroll kan man även passa på att få råd och tips på hur ventilationssystemet kan förbättras. Det kan vara att få ner energoåtgången vilket är bra för både miljön och plånboken. Behöver man en pålitlig kontrollant är ovk besiktning stockholm ett alternativ som passar de flesta i huvudstaden. Det är inte bara gamla ventilationssystem som regelbundet ska kontrolleras, även ett helt nytt system ska kollas upp innan det dras igång.

Intervall

Kontrollen sker i många fall med 3 års regelbundenhet, men hos bolagsverket kan man titta upp vilket intervall som gäller för ventilationsmodellen ifråga. Det förekommer en del förkortningar och här är de vanligaste:

  • S-ventilation = självdragsventilation.
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vad kontrolleras?

Kontrollanten vid en OVK besiktning stockholm säkerställer att inga föroreningar sprids via ventilationen i byggnaden, att alla instruktioner finns tillgängliga och att systemet fungerar. Alla fel som upptäcks ska åtgärdas omgående av ägaren.

Inomhusklimatet en viktig funktion

Ett bra inomhusklimat innebär även att temperaturen upplevs behagligvilket i praktiken betyder en temperatur mellan 20 och 24 °C. Luften bör upplevas frisk och ren, och inte bära på någon avvikande lukt. Ett dåligt inomhusklimat påverkar livskvalitéten för de boende negativt, och arbetsförmågan hos anställda minskar exempelvis på ett kontor. Att kontrollera sitt ventilationssystem regelbundet är ett bra sätt att uppräthålla standarden för en god inomhusmiljö. Dessutom är det alltså ett krav.