Vi är experter på allt som har med företagsförsäljning att göra. Ska du sälja ditt företag? Ta då hjälp av oss med din företagsförsäljning så ska vi se till att du får bästa möjliga pris för det. Just detta ska vi titta närmare på i denna artikel.

Försäljning av ett helt företag

Vi hjälper dig bland annat med företagsförsäljning av ett helt företag. I många fall har man ägnat stora delar av sitt liv åt att bygga upp sitt företag. Självklart vill man därför få bästa möjliga pris för det när man ska göra en företagsförsäljning. Om man sköter en företagsförsäljning på egen hand kan det ibland vara svårt att bedöma vilken kvalitet ett bud egentligen håller. Detta slipper du fundera på genom att låta oss sköta din företagsförsäljning åt dig. Vi ser nämligen till att du alltid får bästa möjliga bud för ditt företag vid en företagsförsäljning genom att konkurrensutsätta det. På så sätt kan du få det pris du förtjänar för ditt livsverk vilket är precis vad ett företag i många fall är. Med vår hjälp ska du nämligen inte behöva nöja dig med att få så lite som en krona för lite för ditt företag. Ta därför kontakt med oss redan idag så ska vi se till att du får den hjälp med din företagsförsäljning som du behöver. Vi ser fram emot att kunna stå dig till tjänst!

Försäljning av en andel av ett företag

Självklart behöver man inte alltid sälja ett helt företag. I många fall är man nämligen enbart intresserad av att sälja en andel i ett företag. Skälen till detta kan variera stort. Antingen kanske man vill dra sig tillbaka och fokusera på annat i livet, eller så kan det handla om allt från att man av olika anledningar vill ta in externt kapital i företaget till att man vill genomföra en geografisk marknadsexpansion. Oavsett vad det gäller hjälper vi dig även med hela processen kring detta. Med vår hjälp kan du därför få en så smidig försäljningsprocess som möjligt samtidigt som du kan få bästa möjliga pris för din andel i företaget.